ABOUT MGA  Marketing Guru  Dropshipping 

“When online meets offline, we could leverage these unprecedented disruptive  innovations and always work beside you to go beyond Marketing 4.0”   ที่เดี่ยวที่ให้คุณครบ สร้างแบรนด์  ทำตลาด และขยายช่องทางขาย  บริหารตัวแทนจำหน่าย ทั้งระบบออนไลน์ ออฟไลน์  สู่มิติใหม่ใน โมเดลธุรกิจ ดรอปชิป

ที่  Marketingguru Dropship ทีมงานมากประสบการณ์ จากภาคธุรกิจและ ทีมที่ปรึกษา พร้อมให้คำแนะนำ ทำตลาด และ เพิ่มช่องทางขาย ให้กับแบรนด์  เรารวบรวม นักธุรกิจ  ผู้เชี่ยวชาญ การบริหารการตลาดและการขาย ที่มากด้วยประสบการณ์ เรามีปรัชญาการดำเนินงานมุ่งมั่นในการเป็นที่ปรึกษา ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมทำ ติดตามผล ครอบคลุมตั้งแต่ต้นจนปลาย จึงได้มอบความไว้วางใจ จากหน่วยงานองค์ภาครัฐ/เอกชน ชั้นนำ มานานกว่า 30 ปี 

Marketingguru ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาการตลาด การขาย  ที่มีประสบการณ์ยาวนาน ทำตลาดและสร้างแบรนด์ให้ธุรกิจไทย ทั้งแบรนด์ในตลาดหลักทรัพย์ แบรนด์ที่จะเข้าตลาด แบรนด์ดารา โรงงานและผู้ผลิตสินค้า  ได้ทำการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ Dropshipping และ เปิด   MGA Dropship เพื่อเป็นช่องทางการทำตลาดและการขายใหม่สำหรับ แบรนด์ไทย ที่ต้องการหา  ตัวแทนขายดรอปชิป และ ตัวแทนจำหน่ายสินค้าออนไลน์  

DSC_0102.JPG
ชูศักดิ์  เดชเกรียงไกรกุล
หัวหน้าทีม ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจ และการตลาด 
beyond 4.0 

จากนักวางกลยุทธ์ตลาด ยุค  2.0 ที่ Lintas  AMEX & Grey และ SPA Advertising  จนมาบริหาร Interactive Communications ในเครือ SPA Advertising ในฐานะกรรมการผู้จัดการ  จากนั้นออกมาเปิดบริษัท MGA เอง โดยทำเป็นที่ปรึกษา ด้านธุรกิจและการตลาด  เชี่ยวชาญด้าน Business Model,Business Development,บุกเบิก CRMในเมืองไทย ,ริเริ่มพัฒนาระบบ Marketing 4.0และ  กลยุทธ์การตลาดยุค 4.0 ,ระบบการตลาดและขบวนการมาตรฐานทางการตลาด      มีความชำนาญด้าน ธุรกิจแพลตฟอร์ม เพื่อทำตลาดและบริหารช่องทางการขาย ธุรกิจตัวแทนจำหน่าย ,Hospitality, Real Estate,Fashion,  FMCG,Cosmetics, สินค้าเกษตร และ  B2B   ปัจจุบัน เป็นเจ้าของธุรกิจ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออนไลน์  ธุรกิจส่งออก  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  และธุรกิจโฆษณา  

DSC_0105.JPG
นิทัศน์  คณะวรรณ
หัวหน้าทีมที่ปรึกษาธุรกิจ Dropshipping  และบริหารทีมตัวแทนจำหน่าย 

ประสบการณ์  ด้าน การขาย จาก Central Trading   Direct Marketing และ Direct TV บริษัท ELITE   และมาเป็นผู้บริหารธนาคาร ด้าน Consumer Marketing   จนมาร่วมธุรกิจในฐานะผู้ร่วมก่อตั้ง  MGA   มีความชำนาญ เรื่อง การขาย  ช่องทางจัดจำหน่าย  และธุรกิจบริการ    การสร้างมาตรฐานประกอบการธุรกิจบริการ   การพัฒนากระบวนการขายอย่างมืออาชีพ และ บริหารทีมตัวแทนขาย  กำหนดตัวชี้วัดผลงาน  การสร้างยอดขายผ่านช่องทางจัดจำหน่าย  และ ตอบสนองความพอใจตัวแทนขายดรอปชิป พร้อมๆกัน ปัจจุบันเป็นเจ้าของ ธุรกิจออกแบบและตกแต่ง   ธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

2010-02-22-03-02-52.jpg
อิสรา  เดชเกรียงไกรกุล
ทีปรึกษาด้านพัฒนาขีดความสามารถ beyond 4.0

จากการทำงานด้านการตลาด กับ คุณวิกรม ด้านส่งออก  ผันมาทำตลาด คอนซูเมอร์ ที่ Berli-Jucker    แล้วมาทำงาน การตลาดบริษัท ขายตรง Avon ในตำแหน่ง ผอ. ตลาด  และ ออกมาช่วยงานที่  MGA    โดย ต้องประสานงานกับคน พัฒนาคน ด้านการตลาด และการขาย  มาโดยตลอด    ธุรกิจที่ชำนาญคือด้าน  FMCG,Direct Sales,Health & Beauty   ปัจจุบันเป็นผู้บริหารระดับสูง C Level บริษัทเครือสำอางขนาดใหญ่ 

DSC_0116.JPG
มนัสศิริ  เผือกสกนธ์
ที่ปรึกษาด้าน Creative  Marketing beyond 4.0

มีความถนัดด้าน สร้างสรร  โดยอยู่ในสายนี้มาตลอด จาก ผู้จัดการโฆษณา มาสด้า Mazda  มาดูเรื่องการจัด Exhibition  PICO Thai     กิจการเครือข่ายค้าปลีกทันสมัยร้านสะดวกซื้อในเครือเซ็นทรัล และ ดูแลตลาด อินโดจีนให้ Dupont   ทำให้มีสายตาเฉียบคม ด้าน การสื่อสารการตลาด   หน้าร้านจริง  หน้าร้านเสมือน สื่อโฆษณา ทุกชนิด  ทั้งOnline และ  Offline มีความเชี่ยวชาญ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจ เคมีเกษตร  ธุรกิจรถยนต์ มนัสกล่าวว่า หาก การสร้างสรร ไม่ก่อให้เกิด รายได้  นั่นถือว่าเป็น การสร้างสรรทางการสื่อสารการตลาดที่ แย่ และตั้องแก้ไขด่วน  

DSC_0114.JPG
อุดมศักดิ์ อมรจารุสนธิกุล
ที่ปรึกษาด้าน Online & Offline Marketing beyond 4.0

ประสบการณ์สั่งสมจากวงการครีเอทีฟ โฆษณา สร้างสีสันงานสื่อสารการตลาด สร้างแบรนด์ โฆษณาประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่นทั้ง Below the line-Above the line ส่งผ่านสู่ยุค Online & Offline beyond 4.0  O2O อย่างมืออาชีพ ไม่มีงานใดจากสมองและฝีมือของท่านนี้ปล่อยผ่านโดยไม่มีการคิด วิเคราะห์ บรรจงสร้างออกมา ทุกชิ้นล้วนลงตัวทั้งไอเดียการตลาด ความลงตัวด้านทัศน์ศิลป์และพาณิชย์ศิลป์