Admin System

ระบบบริหารจัดการสต๊อคและFulfillment

ITChannelSystem-03.png

การยกเครื่องฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ สู่ยุคติจิตอลนั้นต้องลากให้ถึงหลังบ้านด้านในสุดคือฝ่าย Admin ด้วย เพื่อ ‘ส่งมอบ’ Deliver สินค้า ใบเสร็จ เก็บเงิน รับคืน ประกัน สั่งของเข้า สต็อค บัญชี ฯลฯ ต้องไปให้สุด อย่ากึ๊กๆกั๊กๆ

4d92ec_63f50741dd754c7aa97407bb868b9c26_
i.gif
c.gif