Customer Big Data

เข้าให้ถึงใช้ให้เป็นฐานข้อมูลยักษ์

ITChannelSystem-01.png

จากข้อมูลการตลาดการขายและหลังบ้านของเรา จะนำมาเชื่อโยงต่อยอดกับกระบุงข้อมูลมหาศาลทั้งภายในภายนอก ที่จำเป็นมีประโยชน์มากบ้างน้อยบ้าง คุณจะนำมาใช้ในการปรับทัพ ปรับการสื่อสาร ปรับ Core Value ปรับงบอย่างไร การแยกส่วนแบ่งตลาด Micro Segmentation ไม่ว่าด้วยเชิง Keyword Based,People Based,หรือเชิงพฤติกรรม ตาม Customer Journey ตั้งแต่ รู้จัก สนใจ  เข้ามาในเครือข่าย ซื้อ เป็นสาวกแฟนพันธุ์แท้

    ฐานข้อมูลลูกค้าที่เป็น Big Data ที่มีหลายระดับนั้นใครเป็นผู้ดูแลทั้งในแง่ :

  • ความพร้อมในการสร้าง Customer Journey

  • การสร้าง Relationship Program ตามลำดับของ Loyalty

  • ใช้เครื่องมือใดในการใช้ประโยชน์จาก Big Data ไม่ว่าจะเป็น FB, Google, etc

เป็นเรื่องที่หลายครั้งฝ่าย IT กั๊กเพื่อสร้างความสำคัญ คุณค่ากับตัวเองทั้งๆที่ควรนำมาประชุมแลกเปลี่ยนกัน หลายเรื่องเป็นประเด็นทางเทคนิค เช่นการทำ Coding, Lookalike, การจับแนววิเคราะห์เลือก Demographics, การติดตามลูกค้า  

เรื่องเหล่านี้คุณคิดว่าคุณควรรู้ สั่งการ นำมาแชร์ ตัดสินใจวางแผนร่วมกันกับทุกฝ่ายไหม หรือปล่อยให้ IT เม้มปิด ครอบงำ ยกตัวเองเป็นผู้เล่นหลักทั้งๆที่บริหารไม่เป็น ไม่รู้เรื่องตลาดและขาย ???

4d92ec_63f50741dd754c7aa97407bb868b9c26_
i.gif
c.gif