Dropship Sales & Conversational Fulfillment

พัฒนางาน พัฒนามาตรฐานทีมขาย การบริการ และการรักษาลูกค้า 

มันคือบทบาท ลีลา ภาคปฏิบัติหน้างานของทัพหน้าฝ่ายขาย แบบ One-on-One ทุกสื่อออนไลน์และอ๊อฟไลน์ ทั้ง Line, Messenger, telesales ว่าทำได้เหมาะสม ถูกต้อง ไปในแนวที่เราวางไว้หรือไม่ คือต้องสื่อสารไปในทำนองเดียวกันห้ามแตกแถว ที่ใช้คำว่า ‘สื่อสาร’ เพราะนอกจากสคริปท์ การสนทนาพูดจาแล้ว ทีมขายยุคนี้ต้องใช้แอป  ระบบออโต้ ซึ่งต้องเตรียมพร้อมด้าน

  • Man Power Vs. Chatbot

  • Skills : S.O.P, การสร้าง Sales Script

  • Knowledge Management : การออกแบบ พัฒนา Content & Creative Library

Sales&ConversationalFulfillment-01.png
Online Sales Agent & Bot พัฒนาทักษะการขายสำหรับตัวแทนขายดรอปชิป

​​

นอกจากบุคลากรที่เป็นตัวเป็นตนทำหน้าที่ขายแล้ว ยุคนี้ต้องรู้จักตัวช่วยเพื่อสนทนาโต้ตอบกับผู้ที่สนใจตั้งแต่เป็นแค่ Lead พัฒนาขึ้นสู่ระดับผู้ตั้งใจสนใจจะซื้อ ผู้ซื้อ ลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ ตัวช่วยนั้นมาในรูปออโต้ช่วยเราในแง่มุมที่เราต้องการ สามารถกำกับ ออกแบบบทสนทนา สั่งโปรแกรมให้ไปในแนวทางที่ต้องการ

Sales&ConversationalFulfillment-02.png
Logistics การบริหารสต๊อคและการจัดส่งสำหรับแบรนด์และตัวแทนดรอปชิป

​​

Flow งานของโลจิสติคส์ในที่นี้นับตั้งแต่ขาเข้า จัดเก็บ บริหารสต๊อค ส่งออก อัพเดทยอด รายงานค่าใช้จ่าย เป็นรอบๆแล้ววนไปเริ่มต้นขาเข้าอีกครั้ง หัวใจคือต้องทำอย่างไรให้สมดุลลงตัวทั้งจำนวนสั่ง/ส่ง รอบการสั่ง/ส่ง ต้นทุนรวมระบบสต๊อก ต้นทุนรวมการสั่ง/ส่ง

Sales&ConversationalFulfillment-03.png
CRM พัฒนาทักษะการบริหารลูกค้าของตัวแทนขายดรอปชิป

CRM ได้ถูกต่อยอดปรับรายละเอียดมาหลายรุ่น มาถึงยุค 4.0 เราได้นำตัวช่วยที่เน้นด้าน Creative & Content มาสร้าง เสริมความสัมพันธ์และประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า หลักการเหมือนเดิมแต่กระบวนการต่างไปบ้าง เราต้องหมั่นเอาใจใส่ คิด สร้าง ส่ง เนื้อหา การสื่อสาร โปรโมชั่น ติดต่อโต้ตอบลูกค้า

 

4d92ec_63f50741dd754c7aa97407bb868b9c26_
i.gif
c.gif

ถามธุรกิจชั้นนำเหล่านี้ที่ประสบความสำเร็จแล้วดูซิ